Yleinen

Talouspolitiikan arviointineuvosto pitää sote-säästöjen täysimääräistä toteutumista epävarmana

Valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossaan Talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa, että lakiesityksissä ei tuoda uskottavasti esille mekanismeja, joiden kautta säästöjä syntyy. Säästötavoitteen mittaluokka tulisi perustella Esityksestä ei käy ilmi, miten uudistuksen säästötavoitteeseen on päädytty. Esityksestä ei myöskään käy yksiselitteisesti ilmi odotettua vaikutusta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen ja kestävyysvajeeseen, koska vuoden 2029 jälkeisestä kustannusurasta ei esitetä arviota. Rahoituslakiesitys tarkoittaa […]