Neuvosto

Arviointineuvoston toiminta

Talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävänä on arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, niiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta sekä talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin. Neuvosto arvioi talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta. Lisäksi neuvosto arvioi talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua.

Neuvosto toteuttaa tehtäväänsä pääasiassa vuosittain julkaistavalla raportilla. Neuvosto ei arvioi ja kommentoi talouspolitiikkaa jatkuvasti vuoden varrella, mutta neuvoston jäsenet voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittää omia näkemyksiään.

Neuvoston arviot talouspolitiikasta perustuvat pääasiassa neuvoston jäsenten ja pääsihteerin analyysityöhön. Lisäksi neuvosto hyödyntää työssään ulkopuolisten tekemiä tutkimuksia ja selvityksiä, joiden teettämiseen neuvostolle on myös varattu määrärahoja.

Neuvosto on itsenäinen ja koostuu tiedeyhteisön jäsenistä. Neuvoston jäsenet nimittää hallitus taloustieteen laitosten ja Suomen Akatemian esityksestä.

Neuvoston sihteeristö työskentelee Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). VATT tarjoaa neuvostolle myös sen tarvitsemia tukipalveluja.

Talouspolitiikan arviointineuvoston antamat lausunnot ja vastineet

Talouspolitiikan arviointineuvoston työskentelyn tueksi laadittuja taustamuistioita

Jäsenet

Niku Määttänen

Niku Määttänen (puheenjohtaja)

Niku Määttänen on makrotaloustieteen professori Helsingin yliopistossa ja Helsinki GSE:ssä. Määttäsen oma tutkimus liittyy erityisesti verotukseen, sosiaaliturvaan ja asuntomarkkinoihin.

niku.maattanen@helsinki.fi
+358294128721
+358415456721

Hilde_Nettiin

Hilde Bjørnland

Hilde Bjørnland on BI Norwegian Business Schoolin taloustieteen professori ja provosti ja myös toimii Norjan keskuspankin tieteellinen neuvonantaja. Bjørnland on toiminut Finanspolitiska rådetin jäsenenä vuosina 2014-2017. Hän on kiinnostunut erityisesti energia-, ilmasto-, finanssi- ja rahapolitiikan kysymyksistä.

hilde.c.bjornland@bi.no
Kotisivu

Tuukka Saarimaa

Tuukka Saarimaa

Tuukka Saarimaa on Aalto-yliopiston ja Helsinki GSE:n kaupunkitaloustieteen professori. Aiemmin hän on toiminut VATT:ssa johtavana tutkijana. Hän on kiinnostunut erityisesti asuntopolitiikkaan ja paikalliseen julkistalouteen liittyvistä kysymyksistä. 

tuukka.saarimaa@aalto.fi
+358504770776 

Liisa Häikiö

Liisa Häikiö toimii sosiaalipolitiikan professorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy yhteiskunnan ohjaukseen kestävyysmurroksessa ihmisten arjen ja hallinnan lähtökohdista.  

liisa.haikio@tuni.fi
+358503186095 

 

Seija Ilmakunnas

Seija Ilmakunnas on työelämäprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on aiemmin työskennellyt Palkansaajien tutkimuslaitoksen (nykyinen Labore) ja VATTin johtajana. Ilmakunnaksen tutkimusalueina ovat talouspolitiikka, työmarkkinat ja yritystuet.

seija.k.ilmakunnas@jyu.fi
Kotisivu

Aiemmat neuvoston jäsenet löytyvät täältä.

Sihteeristö

Anni Huhtala, pääsihteeri

anni.huhtala@vatt.fi
+358 29 551 9414

Henri Keränen, tutkija

henri.keranen@vatt.fi
+358 50 435 8861