Lausunnot ja kannanotot

Talouspolitiikan arviointineuvoston antamat lausunnot ja vastineet

Arviointineuvoston jäsenet voivat antaa neuvoston edustajina neuvoston toimintaan läheisesti liittyvistä aiheista lausuntoja eduskunnalle tai muille tahoille. Tällöin lausunnon suuntaviivoista keskustellaan muiden neuvoston jäsenten kanssa.

2024

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028
Valtiovarainvaliokunta 21.5.2024

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028
Talousvaliokunta 7.5.2024

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2023
Tarkastusvaliokunta 11.3.2024

2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027
Valtiovarainvaliokunta 3.11.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027
Talousvaliokunta 23.10.2023

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotukset
Euroopan unionin finanssipolitiikan sääntöjen muuttamiseksi (Finanssipolitiikan säännöt)

Talousvaliokunta 15.9.2023

Nykyinen suhdannetilanne ei perustele julkisen talouden sopeutustoimien lykkäämistä
13.4.2023

Tarkastusvaliokunta 2.2.2023

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto E-jatkokirjelmästä Talouspolitiikan EU-koordinaation arviointi
Valtiovarainvaliokunta 16.1.2023

2022

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto talousarviosta vuodelle 2023
Talousvaliokunta 12.10.2022

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto talousarviosta vuodelle 2023
Valtiovarainvaliokunta 3.10.2022

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026
Valtiovarainvaliokunta 12.5.2022

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan raportista 2021
Tarkastusvaliokunta 1.3.2022

2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto talousarviosta vuodelle 2022
Valtiovarainvaliokunta 19.10.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto talousarviosta vuodelle 2022
Talousvaliokunta 12.10.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto omistajaohjaukseen liittyen
Talousvaliokunta 24.9.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025
Valtiovarainvaliokunta 25.5.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto säädösehdotusten vaikutusarvioinnista
Talousvaliokunta, 12.3.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan raportista 2020
Tarkastusvaliokunta 8.3.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto sosiaali – ja terveydenhuollon uudistuksesta
Valtiovarainvaliokunta, 8.3.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto sosiaali – ja terveydenhuollon uudistuksesta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, 1.3.2021

Talouspolitiikan arviointineuvoston kirjallinen lausunto sosiaali – ja terveydenhuollon uudistuksesta
Talousvaliokunta, 9.2.2021

2020

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2021 talousarvioesityksestä
Valtiovarainvaliokunta, 23.10.2020

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2021 talousarvioesityksestä
Talousvaliokunta, 14.10.2020

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtiovarainvaliokunta, 8.5.2020

Talouspolitiikan arviointineuovoston lausunto Valtion talouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan raportista 2019.
Tarkastusvaliokunta, 19.2.2020

2019

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023
Valtiovarainvaliokunta, 18.10.2019

2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2019 talousarvioesityksestä
Valtiovarainvaliokunta, 12.10.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä hallituksen esityksistä
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, 3.7.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston kommentti sote-uudistuksen kustannusvaikutuksia koskeviin arvioihin liittyen
21.5.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022
Valtiovarainvaliokunta, 18.5.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto suoran valinnan palveluiden korvausperusteisiin ja niiden kustannus- ja kannustevaikutuksiin
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.4.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä hallituksen esityksistä
Valtiovarainvaliokunta, 3.4.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto kansallista tuottavuuslautakuntaa koskevasta asetusluonnoksesta
Valtiovarainministeriö, 13.3.2018

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto VTV:n Finanssipolitiikan valvonnan raportista ja Euroopan komission ehdotuksista talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Tarkastusvaliokunta, 13.3.2018

2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2018 talousarvioesityksestä
Valtiovarainvaliokunta, 24.10.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto hallituksen vuosikertomuksesta vuodelle 2016
Tarkastusvaliokunta, 4.10.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 30.5.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
Valtiovarainvaliokunta, 15.5.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015–2018 puoliväliraportista ja Sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta selvityksestä
Tarkastusvaliokunta, 27.3.2017

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015–2018 puoliväliraportista
Valtiovarainvaliokunta, 10.3.2017

2016

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2017 budjettiesityksestä
Valtiovarainvaliokunta, 14.10.2016

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Asiantuntijalausunto, pdf
Tarkastusvaliokunta, 21.4.2016

Vastine Lännen Median artikkeliin (7.2.), pdf
09.02.2016

2015

Lausunto vuorotteluvapaalain muuttamista koskien, pdf
12.11.2015

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019, Asiantuntijalausunto, pdf
Valtiovarainvaliokunta ja tarkastusvaliokunta, 15.10.2015

Lausunto valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportista 2011-2014, pdf
Tarkastusvaliokunta, 21.1.2015

2014

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014, pdf
Valtiovarainvaliokunta, syyskuu 2014