Arviointineuvoston sihteeristön muistio: Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys tilanteessa, jossa julkisen velan korko alittaa talouskasvun

Koska julkisella sektorilla on runsaasti rahoitusvarallisuutta, korkotason ja yleisen tuottotason lasku heikentää julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen määrittäminen vaikeutuu tilanteessa, jossa valtionlainojen korko alittaa talouskasvun. Tällaisessa skenaariossa julkisen talouden kestävyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi julkisen sektorin nettovarallisuuden tietyllä aikavälillä vakauttavalla sopeutuksella.

Tässä muistiossa käsitellään julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden arviointia, erityisesti tilanteessa jossa korkotaso alittaa talouden kasvuvauhdin.

Muistion on laatinut Talouspolitiikan arviointineuvoston sihteeristö, eli pääsihteeri Seppo Orjasniemi ja tutkija Allan Seuri. Kirjoittajat vastaavat tekstissä esitetyistä näkemyksistä, eivätkä ne välttämättä vastaa Talouspolitiikan arviointineuvoston kantoja.

Lue muistio tästä.