Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014 för att utvärdera mål och metoder i den ekonomiska politiken. Rådet ger varje år ut en utvärdering av den ekonomiska politiken. Den föregående rapporten publicerades den 1.2.2023.

Nyheter

Senast publicerat

Rapport 2022

Översikt av den ekonomiska politiken 2022 Den 2022 rapport av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken publicerades 1.2.2023. I rådets nionde rapport utvärderas regeringens finanspolitiska linjen och finanspolitikens långsiktiga hållbarhet tillsammans med andra frågor så som sysselsättningspolitiken och grön omställning. Rapporten är på engelska.

Läs mer »