Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014 för att utvärdera mål och metoder i den ekonomiska politiken. Rådet ger varje år ut en utvärdering av den ekonomiska politiken.

Nyheter

Senast publicerat

Rapporten 2023

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken publicerade sin årliga bedömning av regeringens ekonomipolitik på den 24 januari 2024.