Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014 för att utvärdera mål och metoder i den ekonomiska politiken. Rådet ger varje år ut en utvärdering av den ekonomiska politiken. Den föregående rapporten publicerades den 1.2.2023.

Nyheter

Senast publicerat

Rapport 2021

Översikt av den ekonomiska politiken 2021 I den åttonde rapporten av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken utvärderas ekonomipolitiska politik under den valperiod 2019-2023.

Läs mer »