Anni Kekäläinen

Epävarmat ajat edellyttävät reagointikykyä ja johdonmukaista finanssipolitiikkaa

Hallituksen tukitoimet vauhdittivat talouden elpymistä vuonna 2021. Valittua ekspansiivista finanssipolitiikan viritystä vuodelle 2022 voidaan pitää tarkoituksenmukaisena aiempia ennusteita heikomman talousnäkymän johdosta. Julkisen talouden kestävyyden säilyttämiseksi olisi kuitenkin viipymättä laadittava suunnitelma julkisen talouden vakauttamisesta. Menolisäykset heikentävät julkisen talouden liikkumavaraa Nykyinen kriisi on osoittanut, että kyky tukea taloutta finanssipolitiikalla on ensiarvoisen tärkeää. Finanssipoliittista liikkumavaraa on jatkossakin oltava […]