Avoin työpaikka: Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri

Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa on haettavana Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin virka, joka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2024 – 31.12.2025. Hakuaika tehtävään päättyy: 10.6.2024 klo 16:00. 

Virka on tutkimuskeskuksen yhteinen ja se on sijoitettu Talouspolitiikan arviointineuvostoon. Hallinnollisesti pääsihteeri toimii suoraan VATT:n ylijohtajan alaisuudessa. 

Pääsihteerin tehtävänä on

 • huolehtia neuvoston käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittämisestä neuvoston kokouksessa ja päätösten täytäntöönpanosta hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
 • huolehtia neuvoston tarvitsemien tutkimusten ja selvitysten valmistelusta, hankinnasta, toimeenpanosta ja seurannasta
 • osallistua neuvoston vuotuisen raportin kirjoittamiseen, koordinoida kirjoitustyötä ja huolehtia raportin julkistamisesta
 • huolehtia ja vastata neuvoston tiedotustoiminnasta
 • vastata neuvoston toiminnan raportoinnista
 • toimia neuvoston jäsenten yhdyshenkilönä neuvoston tehtäviin kuuluvissa asioissa ja
 • toimia neuvoston muun sihteeristön esihenkilönä

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

 • Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys.
 • Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
 • Kielitaitovaatimukset 
  • Ruotsi: Suullinen osaaminen: Tyydyttävä, Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Suomi: Suullinen osaaminen: Erinomainen, Kirjallinen osaaminen: Erinomainen

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet viran tehtävien hoitamiselle antaa taloustieteen tohtorin tutkinto tai vastaavat tutkijakoulutuksen kautta saadut tiedot ja taidot, kokemus talouspolitiikan arvioinnista ja tutkimustyöstä sekä julkisen talouden instituutioiden hyvä tuntemus. Kokemus esihenkilötyöskentelystä luetaan hakijalla eduksi. Lisäksi odotamme valitulta henkilöltä hyviä organisointitaitoja ja esiintymiskykyä.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tarjoamme sinulle

Käytössämme on lounas- ja virike-etu sekä kattavat työterveyshuollon palvelut.

Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

VATT Kirjaamo
PL 1279
00101 Helsinki

Hakuaika tehtävään päättyy: 10.6.2024 klo 16:00.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Määräaikaisuuden peruste: Tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen
 • Määräaikaisuuden perusteen lisätietoja: Keskeneräinen lainsäädäntötyö, jolla voi mahdollisesti olla vaikutusta Talouspolitiikan arviointineuvoston organisaatiorakenteeseen.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Työaikamuodon selite: Liukuva virastotyöaika, säännöllinen työaika 36 t 15 min /viikko.
 • Koeaika: Nimityksessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Palkkauksen peruste

Tehtävästä maksetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmän vaativuusluokan V11-V12 mukaista palkkaa, jossa tehtäväkohtainen palkka on 4998,83 – 5390,13 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Nimitettävän henkilön palkkaus määritellään nimittämisvaiheessa ottamalla huomioon lopullinen tehtäväkokonaisuus, joista sovitaan tarkemmin arviointineuvoston ja nimitettävän henkilön välillä.

Muut työpaikkaan liittyvät tiedot

Valtiovarainministeriö nimittää pääsihteerin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan esityksestä neuvostoa kuultuaan. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa tarvittaessa talous- ja hallintojohtaja Outi Örn (+358 295 519 428, outi.orn@vatt.fi).

Yhteystietomme

Niku Määttänen
Professori, neuvoston puheenjohtaja
+358 294128721
+358 415456721
niku.maattanen@helsinki.fi

Outi Örn
talous- ja hallintojohtaja
+358 295 519 428
outi.orn@.vatt.fi
(lisätiedot rekrytointiprosessista ja palvelussuhteesta)