Muutoksia arviointineuvoston kokoonpanossa

Valtiovarainministeriö nimitti 13. joulukuuta Talouspolitiikan arviointineuvoston ehdotuksesta professori Johanna Niemen neuvoston jäseneksi. Tehtävään professori Niemi nimitettiin edesmenneen akatemiaprofessori Anne Hailan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.3.2023 saakka.

Talouspolitiikan arviointineuvosto nykyinen kokoonpano ja jäsenten jäljellä olevat toimikaudet ovat

Puheenjohtaja:
Professori Jouko Vilmunen, Turun yliopisto, – 31.3.2023

Jäsenet:
Professori Martin Ellison, University of Oxford, – 31.3.2021
Professori Johanna Niemi, Turun yliopisto, – 31.3.2023
Professori Jukka Pirttilä, – 31.3.2023
Professori Jari Vainiomäki, – 31.3.2021