Talouspolitiikan arviointineuvosto asetettiin neljän vuoden toimikaudeksi

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2023–31.3.2027. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä.

Talouspolitiikan arviointineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään valtiovarainministeriön esityksestä.

Talouspolitiikan arviointineuvoston nimittämistapa korostaa sen riippumattomuutta. Kuten aiemminkin, valtiovarainministeriö pyysi yliopistojen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen neuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi. Suomen Akatemialta pyydettiin ehdotus muita yhteiskuntatieteitä edustavaksi jäseneksi.

Valtioneuvosto hyväksyi 2.2.2023 valtiovarainministeriön esityksen talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanosta:

Jäsenet 1.4.2023–31.3.2027:

Professori Niku Määttänen, Helsingin yliopisto (neuvoston puheenjohtaja)
Professori Tuukka Saarimaa, Aalto-yliopisto
Professori Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto

Jäsenet 1.4.2023–31.3.2025:

Työelämäprofessori Seija Ilmakunnas, Jyväskylän yliopisto
Professori Hilde Bjørnland, BI Norwegian Business School

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin 2014. Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta sekä taustaraportteja. Viimeisin vuosiraportti julkaistiin 1.2.2023.

Lisätietoja:

Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Anni Huhtala (anni.huhtala@vatt.fi ja +358 295 519 414)