Talouspolitiikan arviointineuvosto toimikaudelle 1.4.2019−31.3.2023

Valtioneuvosto hyväksyi 7. helmikuuta valtiovarainministeriön esityksen talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanosta.

Neuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kolmen jäsenen tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Jäsenistä vähintään yhden tulee toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Arviointineuvoston toimikausi on neljä vuotta, mutta kahden taloustieteen eri alojen asiantuntemusta edustavan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Puheenjohtaja:
Professori Jouko Vilmunen, Turun yliopisto

Jäsenet:
Professori Jukka Pirttilä, Helsingin yliopisto
Professori Jari Vainiomäki, Tampereen yliopisto, 2-vuotinen kausi
Professori Martin Ellison, University of Oxford, 2-vuotinen kausi
Professori Anne Haila, Helsingin yliopisto

Valtiovarainministeriön tiedote

Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta (61/2014)
Jäsenten määrääminen ja toimikausi (815/2018)