Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin viranhaku on keskeytetty

VATT joutuu keskeyttämään Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin viranhakuprosessin. Keskeyttäminen johtuu valtiovarainministeriön keskeneräisistä selvityksistä ja valmistelutyöstä, joilla voi olla vaikutusta Talouspolitiikan arviointineuvoston toimintaan sen nykyisen toimikauden päätyttyä 31.3.2027. Tähän mennessä virkaa hakeneita on informoitu tilanteesta.

Eduskunta on lähettänyt viime keväänä ponnen, jossa hallitusta pyydettiin tarkastelemaan VTV:n finanssipolitiikan valvonnan ja Talouspolitiikan arviointineuvoston osittain päällekkäisiä tehtäviä ja siten resursointia. Asiasta löytyy tietoa Eduskunnan kirjelmästä.