Talouspolitiikan arviointineuvostoon uusi pääsihteeri ja tutkija

Talouspolitiikan arviointineuvoston uudeksi pääsihteeriksi on nimitetty KTT Seppo Orjasniemi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2017. Orjasniemi siirtyy arviointineuvostoon valtiontalouden tarkastusvirastosta, jossa hän on toiminut finanssipolitiikan valvonnan tehtävissä. Hän on aiemmin työskennellyt Suomen Pankissa, jossa hän osallistui muun muassa Suomen Pankin makrotaloudellisen mallin kehittämiseen.

Talouspolitiikan arviointineuvoston sihteeristöön nimitettiin myös tutkijaksi KTM Allan Seuri. Hän valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistossa ja on tällä hetkellä tutkijavierailulla University College Dublinissa. Hän on aiemmin työskennellyt myös valtiovarainministeriössä. Seuri aloittaa tehtävässään 1.5.2017.

Talouspolitiikan arviointineuvoston sihteeristö laajenee näin kahteen täysipäiväiseen henkilöön. Aiemmin arviointineuvostolla oli vain puolipäiväinen pääsihteeri. Sihteeristön vahvistamisen mahdollisti arviointineuvoston toimintaan valtion budjetissa osoitettu lisämääräraha.