Talouspolitiikan arviointineuvostoon uusia jäseniä

[VM 11.2.2016 Tiedote]

Valtiovarainministeriö on nimittänyt talouspolitiikan arviointineuvoston uudeksi jäseneksi professori Anneli Anttosen Tampereen yliopistosta. Professori Jukka Pirttilä Tampereen yliopistosta nimitettiin neuvostoon vuoden ajaksi.

Professori Anttonen korvaa neuvostossa professori Liisa Laakson, joka valittiin Tampereen yliopiston rehtoriksi. Anttonen aloittaa neuvostossa huhtikuun alussa ja jatkaa toimikauden loppuun asti eli maaliskuun 2019 loppuun saakka.

Professori Pirttilä nimitettiin neuvoston jäseneksi ajalle 1.8.2016–31.7.2017, koska professori Kaisa Kotakorpi  jää tutkimusvapaalle. Jäsenten nimeäminen perustuu arviointineuvoston esitykseen.

Neuvoston puheenjohtajana jatkaa professori Roope Uusitalo Jyväskylän yliopistosta ja jäseninä professori Torben Andersen Århusin yliopistosta ja professori Mikko Puhakka Oulun yliopistosta.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on hallituksesta riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on arvioida talouspolitiikan tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamista. Neuvoston jäsenet on nimetty yliopistojen kansantaloustieteiden laitoksien ja Suomen Akatemian esityksestä. Jos jäsenet vaihtuvat kesken kauden, valtiovarainministeriö nimittää uudet jäsenet arviointineuvoston esityksestä.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Markus Sovala, puh. 040 761 2723, markus.sovala@vm.fi