Nya medlemmar i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Finansministeriet har utnämnt professor Anneli Anttonen från Tammerfors universitet till ny medlem i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Professor Jukka Pirttilä från Tammerfors universitet utnämndes till rådet för ett års tid.

Professor Anttonen ersätter professor Liisa Laakso som valdes till rektor för Tammerfors universitet. Anttonen börjar i rådet vid ingången av april och fortsätter ända till slutet av mandatperioden, dvs. utgången av mars 2019.

Professor Pirttilä utnämndes till medlem för perioden 1.8.2016–31.7.2017 eftersom professor Kaisa Kotakorpi tar forskningsledighet. Medlemmarna utnämns på basis av ett förslag från rådet.

Professor Roope Uusitalo från Jyväskylä universitet fortsätter som ordförande och professorerna Torben Andersen från Århus universitet och professor Mikko Puhakka från Uleåborgs universitet som medlemmar.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken är ett oavhängigt sakkunnigorgan som har i uppdrag att utvärdera uppställandet av finanspolitiska mål och uppnåendet av dem. Medlemmarna i rådet har utnämnts på framställning av nationalekonomiska institutionerna vid universiteten och Finlands Akademi. Finansministeriet utser nya medlemmar på framställning av rådet om medlemmarna byts under mandatperioden.

Ytterligare information:

Markus Sovala, överdirektör, tfn 040 761 2723, markus.sovala@vm.fi