Tuotto-odotusten vaikutus kestävyysvajeeseen

YLE:n A-studion toimittaja Mikko Sauli pyysi talouspolitiikan arviointineuvostolta 28.8.2017 kestävyysvajelaskelmia erilaisilla sijoitusomaisuuteen ja sijoitustuottoihin liittyvillä oletuksilla. Laskelmat toteutettiin Valtiovarainministeriön käyttämän kestävyysvajelaskennan mukaisesti.

Muistiossa talouspolitiikan arviointineuvosto ei ota kantaa erilaisten taustaoletusten realistisuuteen. Muistion tarkoituksena on kuvata erilaisten tuotto-oletusten ja eläkevarojen sijoitusallokaation merkitystä kestävyysvajeeseen. Tulosten mukaan allokaatiolla on merkitystä vain, kun osakkeiden ja velkakirjojen pitkän aikavälin tuotto-odotukset poikkeavat toisistaan.

Kestävyysvajearvioon liittyy luonnollisesti merkittävää epävarmuutta, sillä laskelma on herkkä käytetyille oletuksille tulevasta kehityksestä. Epävarmuudesta huolimatta laskelma tarjoaa kuitenkin johdonmukaisen tavan tarkastella julkisen talouden edessä olevia haasteita ja keinoja niiden ratkaisemiseksi. Nykyinen kestävyysvaje aiheutuu pääosin tulevasta ikäsidonnaisten menojen ja velanhoitokustannusten kasvusta.

Kestävyysvajelaskelmien tulokseen vaikuttavat tuotto-oletusten lisäksi erityisesti oletukset julkisen sektorin tuottavuuden kasvusta ja työllisyyden muutoksista sekä luonnollisesti lähtövuoden alijäämä. Kestävyysvajelaskennan muihin taustaoletuksiin liittyvää epävarmuutta on kuvattu tarkemmin arviointineuvoston vuoden 2016 raportissa.

Lue muistio tästä.