admin

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: EU-maiden velkakestävyys etusijalle – talouspolitiikasta neuvoteltava jatkossa komission kanssa

Marraskuussa 2022 EU:n komissio julkaisi linjauksen, jonka pohjalta EU:n finanssipoliittisia sääntöjä uudistetaan jäsenmaiden velkakestävyyden turvaamiseksi. Linjauksen taustalla on maiden lisääntynyt velkaantuminen. Uutta on komission ehdotus siitä, että kunkin jäsenmaan finanssipolitiikkaa käsiteltäisiin komission ja jäsenmaan kesken eikä kaikille maille yhteisen sääntökirjan mukaan. Tuoreessa ETLA:n ennustepäällikkö, VTT Päivi Puontin Talouspolitiikan arviointineuvostolle laatimassa taustaraportissa käydään läpi EU:n finanssipolitiikan […]

Talouspolitiikan arviointineuvostoon uusia jäseniä

[VM 11.2.2016 Tiedote] Valtiovarainministeriö on nimittänyt talouspolitiikan arviointineuvoston uudeksi jäseneksi professori Anneli Anttosen Tampereen yliopistosta. Professori Jukka Pirttilä Tampereen yliopistosta nimitettiin neuvostoon vuoden ajaksi. Professori Anttonen korvaa neuvostossa professori Liisa Laakson, joka valittiin Tampereen yliopiston rehtoriksi. Anttonen aloittaa neuvostossa huhtikuun alussa ja jatkaa toimikauden loppuun asti eli maaliskuun 2019 loppuun saakka. Professori Pirttilä nimitettiin neuvoston […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto pitää julkisen talouden sopeutuksen mitoitusta ja aikataulua oikeansuuntaisena, mutta arvostelee finanssipolitiikan tavoitteenasettelua

Hallituksen finanssipolitiikka on asteittain kiristävää ja leikkaa julkisia menoja vajaalla neljällä miljardilla eurolla hallituskauden aikana. Finanssipolitiikan kiristäminen heikentää talouskasvua, mutta on välttämätöntä, koska julkiset menot ja tulot eivät ole tasapainossa pitkällä aikavälillä. Menoleikkausten jälkeenkin julkisen talouden ennustetaan olevan selvästi alijäämäinen hallituskauden lopulla, eikä keskipitkän aikavälin finanssipoliittisia tavoitteita todennäköisesti tulla saavuttamaan. Finanssipolitiikan liikkumavara on hyvin pieni. […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto suosittaa julkisen talouden lisäsopeutusta vasta 2017 – 2018

Talouspolitiikan arviointineuvosto ei suosita finanssipolitiikan kiristämistä jo tehtyjen päätösten lisäksi vuosina 2015 tai 2016. Julkisen talouden lisäsopeutukset ovat välttämättömiä, mutta ne pitää pyrkiä ajoittamaan niin, että finanssipolitiikka ei kärjistä suhdannevaihteluita. Suomen talouden tilanne on synkkä. Talouskasvu on lähellä nollaa, työttömyys kasvaa, ja julkisen sektorin alijäämä on suuri. Hallituksen finanssipolitiikka on vuonna 2015 selvästi kiristävää. Veromuutosten […]