Nya medlemmar i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Finansministeriet har utnämnt professor Anneli Anttonen från Tammerfors universitet till ny medlem i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Professor Jukka Pirttilä från Tammerfors universitet utnämndes till rådet för ett års tid. Professor Anttonen ersätter professor Liisa Laakso som valdes till rektor för Tammerfors universitet. Anttonen börjar i rådet vid ingången av april och […]