Atina

Talouspolitiikan arviointineuvostoon uusi pääsihteeri ja tutkija

Talouspolitiikan arviointineuvoston uudeksi pääsihteeriksi on nimitetty KTT Seppo Orjasniemi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2017. Orjasniemi siirtyy arviointineuvostoon valtiontalouden tarkastusvirastosta, jossa hän on toiminut finanssipolitiikan valvonnan tehtävissä. Hän on aiemmin työskennellyt Suomen Pankissa, jossa hän osallistui muun muassa Suomen Pankin makrotaloudellisen mallin kehittämiseen. Talouspolitiikan arviointineuvoston sihteeristöön nimitettiin myös tutkijaksi KTM Allan Seuri. Hän valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistossa […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: hallitus lipsuu finanssipolitiikan linjaltaan

Hallitus ei ole saavuttamassa hallitusohjelmassa listaamiaan tavoitteita, toteaa talouspolitiikan arviointineuvosto tänään valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossa. Julkisen sektorin alijäämä kasvaa vuonna 2017. Rakenteellisen alijäämän muutoksella mitattuna finanssipolitiikka on elvyttävää, vaikka hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi finanssipolitiikkaa pitäisi asteittain kiristää. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan koko julkisen sektorin alijäämä on 1,2 prosenttia BKT:sta vielä vuonna 2020. Julkisen talouden suunnitelmassaan hallitus asetti […]