Atina

Finanssipolitiikka suhdannetilanteeseen nähden liian kevyttä

Talouskasvun voimistuminen ja työllisyyden ennustettua parempi kehitys helpottavat julkisen talouden tilannetta. Suhdannetilanteen kohennuttua finanssipolitiikan pitäisi kuitenkin olla nykyistä kireämpää. Hallitus ei saavuta julkiselle taloudelle asettamiaan tavoitteita Suhdannekorjattu alijäämä tulee ennusteiden mukaan olemaan lähes puolitoista prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2019. Sitä koskevan tavoitteen (0,5 % BKT:sta) saavuttaminen vaatisi julkisyhteisöjen rahoitusaseman kohentamista noin 2,1 miljardilla eurolla. Jotta hallituksen […]

Tuotto-odotusten vaikutus kestävyysvajeeseen

YLE:n A-studion toimittaja Mikko Sauli pyysi talouspolitiikan arviointineuvostolta 28.8.2017 kestävyysvajelaskelmia erilaisilla sijoitusomaisuuteen ja sijoitustuottoihin liittyvillä oletuksilla. Laskelmat toteutettiin Valtiovarainministeriön käyttämän kestävyysvajelaskennan mukaisesti. Muistiossa talouspolitiikan arviointineuvosto ei ota kantaa erilaisten taustaoletusten realistisuuteen. Muistion tarkoituksena on kuvata erilaisten tuotto-oletusten ja eläkevarojen sijoitusallokaation merkitystä kestävyysvajeeseen. Tulosten mukaan allokaatiolla on merkitystä vain, kun osakkeiden ja velkakirjojen pitkän aikavälin tuotto-odotukset […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021

Hallitus ei tule saavuttamaan julkisen talouden tasapainottamista koskevia tavoitteitaan toteaa talouspolitiikan arviointineuvosto valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossa julkisen talouden suunnitelmasta 2018–2021. Nykyennusteiden valossa hallitus ei näytä saavuttavan julkisen talouden tasapainottamista ja työllisyysastetta koskevia tavoitteitaan ilman uusia toimenpiteitä. Ennusteiden valossa suhdannetilanteen muutokset huomioiva rakenteellinen jäämä ei kohene vuosina 2017–2019 siinä määrin kuin vakaus- ja kasvusopimus sitä edellyttäisivät. Ansiotuloverotuksen […]

Työllisyystilanteen koheneminen ei riitä korjaamaan julkisen talouden ongelmia

Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite jää saavuttamatta. Työllisyystavoitteen karkaaminen vaikeuttaa julkisen sektorin alijäämää ja velkaa koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakenteellinen suhdannekorjattu alijäämä tulee ennusteiden mukaan olemaan yli prosentti bruttokansantuotteesta vielä vuonna 2019. Sitä koskevan tavoitteen (0,5 % BKT:sta) saavuttaminen vaatisi julkisyhteisöjen rahoitusaseman kohentamista noin 1,3 miljardilla eurolla. Jotta hallituksen oma tavoite julkisen talouden tasapainosta saavutettaisiin, tulisi […]

24.1:Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee tuoreen raporttinsa

Tällä kertaa raportin erityishuomio on työllisyyspolitiikassa ja palkanmuodostusjärjestelmässä. Raportin julkaisun yhteydessä järjestetään kaikille avoin seminaari. Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee 24.1. vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta ja julkisen talouden kestävyydestä. Raportti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla tiistaina 24.1. klo 12.00. Arviointineuvoston puheenjohtaja, prof. Roope Uusitalo esittelee samaan aikaan raportin pääkohdat medialle suunnatussa tilaisuudessa. Talouspolitiikan arviointineuvosto järjestää raportin julkaisun yhteyteen […]