Seppo Orjasniemi

Hallitukselta uupuu kunnon suunnitelma julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen finanssipolitiikka on suhdannetilanteeseen nähden liian löysää. Ennusteiden mukaan Suomen talous jatkaa todennäköisesti nykyisenlaista hidasta kasvuaan myös lähivuosina. Hidastunut kasvu ei näytä olevan suhdanneluontoista, vaan liittyy talouden rakenteisiin. Finanssipolitiikan ei tulisi siksi olla elvyttävää suhdannesyistä. Hallitus on tästä huolimatta päättänyt toteuttaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa, eli kasvattaa julkisia menoja ilman vastaavaa tulolisäystä. Työllisyyden kasvattaminen […]

Muutoksia arviointineuvoston kokoonpanossa

Valtiovarainministeriö nimitti 13. joulukuuta Talouspolitiikan arviointineuvoston ehdotuksesta professori Johanna Niemen neuvoston jäseneksi. Tehtävään professori Niemi nimitettiin edesmenneen akatemiaprofessori Anne Hailan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.3.2023 saakka. Talouspolitiikan arviointineuvosto nykyinen kokoonpano ja jäsenten jäljellä olevat toimikaudet ovat Puheenjohtaja:Professori Jouko Vilmunen, Turun yliopisto, – 31.3.2023 Jäsenet:Professori Martin Ellison, University of Oxford, – 31.3.2021 Professori Johanna Niemi, Turun yliopisto, […]

Arviointineuvoston sihteeristön muistio: Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys tilanteessa, jossa julkisen velan korko alittaa talouskasvun

Koska julkisella sektorilla on runsaasti rahoitusvarallisuutta, korkotason ja yleisen tuottotason lasku heikentää julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen määrittäminen vaikeutuu tilanteessa, jossa valtionlainojen korko alittaa talouskasvun. Tällaisessa skenaariossa julkisen talouden kestävyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi julkisen sektorin nettovarallisuuden tietyllä aikavälillä vakauttavalla sopeutuksella. Tässä muistiossa käsitellään julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden arviointia, erityisesti tilanteessa jossa korkotaso alittaa […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto toimikaudelle 1.4.2019−31.3.2023

Valtioneuvosto hyväksyi 7. helmikuuta valtiovarainministeriön esityksen talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanosta. Neuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kolmen jäsenen tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Jäsenistä vähintään yhden tulee toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Arviointineuvoston toimikausi on neljä vuotta, mutta kahden taloustieteen eri alojen asiantuntemusta edustavan jäsenen toimikausi on […]

Hallituksen finanssipolitiikan linja sopii suhdannetilanteeseen

Julkisen alijäämän pienentymisestä ja työllisyystilanteen kohentumisesta huolimatta kestävyysongelma on ennallaan. Sote-uudistus ei korjaa tilannetta. Julkisen talouden alijäämä pienenee, mutta pitkän aikavälin näkökulmasta finanssipolitiikan tulisi olla kireämpää Hallitus on lähes saavuttanut hallituskaudelle asettamansa finanssipoliittiset tavoitteet. Velan suhde bruttokansantuotteeseen on kääntynyt laskuun ja julkinen talous on lähellä tasapainoa vuonna 2019. Hallitus on toteuttanut suunnittelemansa säästöohjelman. Vuosien 2017 […]