Rapport 2015

Översikt av den ekonomiska politiken 2015

I den andra rapporten av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken utvärderas ekonomipolitiska politik under den nästa valperiod 2015-2019. Rapporten tar bland annat upp storleken, tidpunkt och struktur av finanspolitisk konsolidering, finanspolitiska regler, regeringens åtgärder för att förbättra konkurrenskraften och regerings skattepolitik.

Rapporten finns bara på engelska. Det finns ett sammandrag på finska (sidor 17-25).

Rapporten publicerades 26.1.2016.

Bakgrund rapporter

Henri Keränen (Etla) ja Tero Kuusi (Etla):
The EU’s Fiscal Targets and Their Economic Impact in Finland, pdf
26.1.2016

Tuomas Matikka (VATT), Jarkko Harju (VATT) ja Tuomas Kosonen (VATT):
Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan, pdf
26.1.2016

Juri Mykkänen (Helsingin yliopisto):
Strategic Government Program: Overview of the Procedure and Its Execution, pdf
26.1.2016

Liite raporttiin

Mauri Kotamäki (VM), Risto Vaittinen (ETK) ja Reijo Vanne (Tela):
Työeläkelaitokset julkisessa taloudessa, pdf
26.1.2016