Rapport 2022

Översikt av den ekonomiska politiken 2022

Den 2022 rapport av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken publicerades 1.2.2023. I rådets nionde rapport utvärderas regeringens finanspolitiska linjen och finanspolitikens långsiktiga hållbarhet tillsammans med andra frågor så som sysselsättningspolitiken och grön omställning.

Rapporten är på engelska.