Rapport 2021

Översikt av den ekonomiska politiken 2021

I den åttonde rapporten av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken utvärderas ekonomipolitiska politik under den valperiod 2019-2023. Rapporten tar bland annat upp finanspolitiska linjen, finanspolitikens långsiktiga hållbarhet och sysselsättningspolitiken.

Rapporten publicerades 26.1.2022.

Rapport 2021

Bakgrund rapporter

Matti Pohjola (Aalto yliopisto)
Tuottavuus, rakennemuutos ja talouskasvu, pdf

Päivi Puonti (ETLA)
Public debt and economic growth, pdf

Hannu Piekkola (Vaasan yliopisto)
Innovation-driven growth policies for Finland, pdf

Otso Hao ja Henri Keränen (Talouspolitiikan arviointineuvosto)
Demand Side Hysteresis in Finland – What Can We Learn from SVARs?, pdf

Sara Alhola ja Henri Keränen (Talouspolitiikan arviointineuvosto)
Dynamic effects of changes in cost competitiveness, pdf