Pasi Kemi

Laman jäljet yhä näkyvissä Suomen työmarkkinoilla

Tehokas työttömyysaste on työmarkkinoiden tehokkuuden mittari, joka kertoo minkälaista työttömyysastetta kansantaloudessa on kustannustehokasta tavoitella. 1990-luvun laman myötä tehokas työttömyysaste kasvoi reilusti sen ollessa nykyään noin 6 prosenttia. Verrattain korkea tehokas työttömyysaste kertoo, etteivät Suomen työmarkkinat ole toipuneet lamasta ennalleen. Kitkaisilla työmarkkinoilla havaitaan luonnollisesti aina jonkin verran työttömyyttä, kun työntekijät etsivät itselleen työpaikkoja ja työnantajat yrityksiinsä […]

Hakuilmoitus: Taustaraportteja Talouspolitiikan arviointineuvostolle erityisesti kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyvistä aiheista

Talouspolitiikan arviointineuvosto on valtioneuvoston asettama itsenäinen asiantuntijaelin, jonka tehtävä on arvioida talouspolitiikkaa ja talouspolitiikan instituutioita. Neuvosto julkaisee Talouspolitiikanarviointineuvoston raportin kerran vuodessa tammikuussa. Työnsä tueksi neuvosto voi tilata tutkimuksia ja analyysejä yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, yksittäisiltä tutkijoilta ja muilta tahoilta. Neuvosto pyytää tarjouksia taustaraporteiksi erityisesti kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyvistäaiheista. Taustaportissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Taustaraporttien […]

Könttäsummapalautus on tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille

Polttoaineverotuksen taakka jakautuu melko tasaisesti tuloluokkien välillä koko Suomen väestön tasolla.Keskimääräistä suurempi taakka kohdistuu kuitenkin kaikkein pienituloisimpiin autoileviin asuntokuntiin. Alimmassa tuloluokassa autolliset asuntokunnat käyttävät yli kymmenen prosenttia tuloistaanpolttoainekuluihin, kun taas ylimmässä tuloluokassa polttoainekulujen osuus tuloista on noin kolmeprosenttia. Könttäsummapalautus olisi tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille. Tiedot käyvät ilmi Talouspolitiikan arviointineuvoston tilaaman taustaraportin pohjalta laaditusta PolicyBrief […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Nykyisessä suhdannetilanteessa ei ole perusteita lykätä julkisen talouden sopeutustoimia

Suomen julkisessa taloudessa on edelleen kestävyysongelma, jonka pienentämisen tulisi olla yksi seuraavan hallituksen tavoitteista. Julkisen talouden vahvistamiseen tähtäävät veronkorotukset ja menoleikkaukset on syytä pyrkiä ajoittamaan niin, että ne tukevat vakaata talouskehitystä. Tällaiset sopeutustoimet pienentävät kokonaiskysyntää. Tämä on ongelma erityisesti syvässä taantumassa. Tällaisissa olosuhteissa kokonaistuotantoa rajoittaa pikemminkin kysynnän puute, kuin työvoiman ja muiden tuotannollisten resurssien saatavuus. […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto asetettiin neljän vuoden toimikaudeksi

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2023–31.3.2027. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Talouspolitiikan arviointineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään valtiovarainministeriön esityksestä. Talouspolitiikan arviointineuvoston nimittämistapa korostaa sen riippumattomuutta. Kuten aiemminkin, valtiovarainministeriö pyysi yliopistojen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen neuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi. Suomen Akatemialta […]