Pasi Kemi

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Hallituksen finanssipolitiikan päätavoitteet ovat perusteltuja, mutta keinovalikoima ei ole riittävä

Hallituksen keskeisenä finanssipoliittisena tavoitteena on vakauttaa julkinen velkasuhde hallituskauden loppuun mennessä. Tämä on hyvä tavoite, jos talousympäristössä ei tapahdu suuria muutoksia. Hallitusohjelman toimenpiteet eivät kuitenkaan todennäköisesti ole riittävän kattavia hallituksen finanssipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2024 talousnäkymät ovat viime aikoina heikentyneet. Suomen ensisijainen taloudellinen haaste on hyvin hidas tuottavuuden kasvu. Suomen BKT:n kasvu on jäänyt jälkeen […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkistus ja seminaari ke 24.1.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee keskiviikkona 24.1.2024 vuosittaisen arvionsahallituksen talouspolitiikasta. Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkaisun yhteydessäjärjestetään avoin seminaari. Seminaari pidetään suomeksi. Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee keskiviikkona 24.1.2024 vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikasta. Raportti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla  klo 10.00.  Seminaari Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkaisun yhteydessä järjestetään avoin seminaari. Aika: ke 24.1. klo 13.00-15.00Paikka: Economicum auditorio | Arkadiankatu 7, Helsinki Ilmoittaudu (ma 22.1. […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: Aiemmat ennusteet tuottavuuden kasvusta Suomessa liian optimistisia

Tuore talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti osoittaa, että ennusteet Suomen talouden kasvun mahdollisuuksista ovat olleet liian optimistisia, etenkin kriisiaikoina. Keskeisissä kauppakumppanimaissa, Ruotsissa ja Saksassa, ei ole tehty yhtä suuria ennustevirheitä.   Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteisiin julkisen talouden sääntöihin, jotka on ilmaistu talouden suhdannevaihteluista riippumattomilla termeillä potentiaalisen tuotannon ja tuotantokuilun avulla. Haasteena on, että sekä potentiaalinen […]

Laman jäljet yhä näkyvissä Suomen työmarkkinoilla

Tehokas työttömyysaste on työmarkkinoiden tehokkuuden mittari, joka kertoo minkälaista työttömyysastetta kansantaloudessa on kustannustehokasta tavoitella. 1990-luvun laman myötä tehokas työttömyysaste kasvoi reilusti sen ollessa nykyään noin 6 prosenttia. Verrattain korkea tehokas työttömyysaste kertoo, etteivät Suomen työmarkkinat ole toipuneet lamasta ennalleen. Kitkaisilla työmarkkinoilla havaitaan luonnollisesti aina jonkin verran työttömyyttä, kun työntekijät etsivät itselleen työpaikkoja ja työnantajat yrityksiinsä […]

Hakuilmoitus: Taustaraportteja Talouspolitiikan arviointineuvostolle erityisesti kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyvistä aiheista

Talouspolitiikan arviointineuvosto on valtioneuvoston asettama itsenäinen asiantuntijaelin, jonka tehtävä on arvioida talouspolitiikkaa ja talouspolitiikan instituutioita. Neuvosto julkaisee Talouspolitiikanarviointineuvoston raportin kerran vuodessa tammikuussa. Työnsä tueksi neuvosto voi tilata tutkimuksia ja analyysejä yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, yksittäisiltä tutkijoilta ja muilta tahoilta. Neuvosto pyytää tarjouksia taustaraporteiksi erityisesti kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyvistäaiheista. Taustaportissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Taustaraporttien […]