Pasi Kemi

Avoin työpaikka: Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri

Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa on haettavana Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin virka, joka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2024 – 31.12.2025. Hakuaika tehtävään päättyy: 10.6.2024 klo 16:00.  Virka on tutkimuskeskuksen yhteinen ja se on sijoitettu Talouspolitiikan arviointineuvostoon. Hallinnollisesti pääsihteeri toimii suoraan VATT:n ylijohtajan alaisuudessa.  Pääsihteerin tehtävänä on Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset Hakijalta odotamme Parhaimmat valmiudet viran tehtävien hoitamiselle antaa taloustieteen […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin viranhaku on keskeytetty

VATT joutuu keskeyttämään Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin viranhakuprosessin. Keskeyttäminen johtuu valtiovarainministeriön keskeneräisistä selvityksistä ja valmistelutyöstä, joilla voi olla vaikutusta Talouspolitiikan arviointineuvoston toimintaan sen nykyisen toimikauden päätyttyä 31.3.2027. Tähän mennessä virkaa hakeneita on informoitu tilanteesta. Eduskunta on lähettänyt viime keväänä ponnen, jossa hallitusta pyydettiin tarkastelemaan VTV:n finanssipolitiikan valvonnan ja Talouspolitiikan arviointineuvoston osittain päällekkäisiä tehtäviä ja siten resursointia. […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Hallituksen finanssipolitiikan päätavoitteet ovat perusteltuja, mutta keinovalikoima ei ole riittävä

Hallituksen keskeisenä finanssipoliittisena tavoitteena on vakauttaa julkinen velkasuhde hallituskauden loppuun mennessä. Tämä on hyvä tavoite, jos talousympäristössä ei tapahdu suuria muutoksia. Hallitusohjelman toimenpiteet eivät kuitenkaan todennäköisesti ole riittävän kattavia hallituksen finanssipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2024 talousnäkymät ovat viime aikoina heikentyneet. Suomen ensisijainen taloudellinen haaste on hyvin hidas tuottavuuden kasvu. Suomen BKT:n kasvu on jäänyt jälkeen […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkistus ja seminaari ke 24.1.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee keskiviikkona 24.1.2024 vuosittaisen arvionsahallituksen talouspolitiikasta. Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkaisun yhteydessäjärjestetään avoin seminaari. Seminaari pidetään suomeksi. Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee keskiviikkona 24.1.2024 vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikasta. Raportti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla  klo 10.00.  Seminaari Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkaisun yhteydessä järjestetään avoin seminaari. Aika: ke 24.1. klo 13.00-15.00Paikka: Economicum auditorio | Arkadiankatu 7, Helsinki Ilmoittaudu (ma 22.1. […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: Aiemmat ennusteet tuottavuuden kasvusta Suomessa liian optimistisia

Tuore talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti osoittaa, että ennusteet Suomen talouden kasvun mahdollisuuksista ovat olleet liian optimistisia, etenkin kriisiaikoina. Keskeisissä kauppakumppanimaissa, Ruotsissa ja Saksassa, ei ole tehty yhtä suuria ennustevirheitä.   Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteisiin julkisen talouden sääntöihin, jotka on ilmaistu talouden suhdannevaihteluista riippumattomilla termeillä potentiaalisen tuotannon ja tuotantokuilun avulla. Haasteena on, että sekä potentiaalinen […]