TIEDOTTEET

Könttäsummapalautus on tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille

Polttoaineverotuksen taakka jakautuu melko tasaisesti tuloluokkien välillä koko Suomen väestön tasolla.Keskimääräistä suurempi taakka kohdistuu kuitenkin kaikkein pienituloisimpiin autoileviin asuntokuntiin. Alimmassa tuloluokassa autolliset asuntokunnat käyttävät yli kymmenen prosenttia tuloistaanpolttoainekuluihin, kun taas ylimmässä tuloluokassa polttoainekulujen osuus tuloista on noin kolmeprosenttia. Könttäsummapalautus olisi tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille. Tiedot käyvät ilmi Talouspolitiikan arviointineuvoston tilaaman taustaraportin pohjalta laaditusta PolicyBrief […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Nykyisessä suhdannetilanteessa ei ole perusteita lykätä julkisen talouden sopeutustoimia

Suomen julkisessa taloudessa on edelleen kestävyysongelma, jonka pienentämisen tulisi olla yksi seuraavan hallituksen tavoitteista. Julkisen talouden vahvistamiseen tähtäävät veronkorotukset ja menoleikkaukset on syytä pyrkiä ajoittamaan niin, että ne tukevat vakaata talouskehitystä. Tällaiset sopeutustoimet pienentävät kokonaiskysyntää. Tämä on ongelma erityisesti syvässä taantumassa. Tällaisissa olosuhteissa kokonaistuotantoa rajoittaa pikemminkin kysynnän puute, kuin työvoiman ja muiden tuotannollisten resurssien saatavuus. […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: Suomen vihreä innovointi ollut laskussa

Tuulimyllyt talvimaisemassa

Suomi on ollut asukaslukuun suhteutettuna yksi maailman eniten innovoivia maita. Suomen T&K-panostukset ovat kuitenkin laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tänä aikana innovaatioiden patentointi kokonaisuudessaan ja yllättäen myös ympäristöteknologioiden patentointi on laskenut. Paras tieto teknologisen kehityksen mahdollisuuksista on yrityksillä itsellään. Siksi on ensi sijassa pidettävä huoli siitä, että tutkimukselle ja kehitykselle otolliset yhteiskunnan rakenteet ja rahoitus […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto asetettiin neljän vuoden toimikaudeksi

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2023–31.3.2027. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Talouspolitiikan arviointineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään valtiovarainministeriön esityksestä. Talouspolitiikan arviointineuvoston nimittämistapa korostaa sen riippumattomuutta. Kuten aiemminkin, valtiovarainministeriö pyysi yliopistojen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen neuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi. Suomen Akatemialta […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Seuraavan hallituksen on luotava uskottava suunnitelma talouden vakauttamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

Pandemia ja Ukrainassa puhjennut sota ovat osoittaneet, että talouspolitiikan kyky tukea taloutta ontärkeää. Talouden pysyvän alijäämän johdosta uuden hallituksen tulisi aloittaa sopeutussuunnitelmantoteuttaminen heti kautensa alussa. Euroopan tiukentuvilla ilmastotavoitteilla tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia myös Suomelle. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut Euroopassa energiakriisin, joka on johtanut inflaationkiihtymiseen. Suomen talouskasvua koskevia ennusteita vuosille 2022 ja 2023 on jouduttu […]