TIEDOTTEET

Talouspolitiikan arviointineuvosto asetettiin neljän vuoden toimikaudeksi

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2023–31.3.2027. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Talouspolitiikan arviointineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään valtiovarainministeriön esityksestä. Talouspolitiikan arviointineuvoston nimittämistapa korostaa sen riippumattomuutta. Kuten aiemminkin, valtiovarainministeriö pyysi yliopistojen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen neuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi. Suomen Akatemialta […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: Seuraavan hallituksen on luotava uskottava suunnitelma talouden vakauttamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

Pandemia ja Ukrainassa puhjennut sota ovat osoittaneet, että talouspolitiikan kyky tukea taloutta ontärkeää. Talouden pysyvän alijäämän johdosta uuden hallituksen tulisi aloittaa sopeutussuunnitelmantoteuttaminen heti kautensa alussa. Euroopan tiukentuvilla ilmastotavoitteilla tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia myös Suomelle. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut Euroopassa energiakriisin, joka on johtanut inflaationkiihtymiseen. Suomen talouskasvua koskevia ennusteita vuosille 2022 ja 2023 on jouduttu […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportinjulkistus ja seminaari ke 1.2.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee keskiviikkona 1.2.2023 vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta ja julkisen talouden kestävyydestä. Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkaisun yhteydessä järjestetään avoin seminaari, jonka aiheena on muun muassa vihreä siirtymä. Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee keskiviikkona 1.2.2023 vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta ja julkisen talouden kestävyydestä. Raportti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla klo 10.00.  Seminaari Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkaisun yhteydessä järjestetään avoin […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: Tasapalautus tehokkain tapa hyvittää polttoainekuluja pienituloisille

Talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreen taustaraportin mukaan könttäsummakorvaus olisi tehokkain tapa kompensoida pienituloisten autoilijoiden polttoainekuluja. Tulo- ja polttoaineverojen alentaminen hyödyttäisi enemmän korkeatuloisia kotitalouksia ja erityisesti polttoaineverojen madaltaminen laskisi autoilun hintaa ja pienentäisi kannustimia vähentää ajamista. Polttoaineverotus on Suomen ilmastopolitiikassa keskeinen keino päästä liikenteen päästövähennystavoitteisiin, sillä se luo jatkuvan kannustimen vähentää ajamista. Verotaakka on kuitenkin suhteessa suurempi pienituloisille […]

Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti: EU-maiden velkakestävyys etusijalle – talouspolitiikasta neuvoteltava jatkossa komission kanssa

Marraskuussa 2022 EU:n komissio julkaisi linjauksen, jonka pohjalta EU:n finanssipoliittisia sääntöjä uudistetaan jäsenmaiden velkakestävyyden turvaamiseksi. Linjauksen taustalla on maiden lisääntynyt velkaantuminen. Uutta on komission ehdotus siitä, että kunkin jäsenmaan finanssipolitiikkaa käsiteltäisiin komission ja jäsenmaan kesken eikä kaikille maille yhteisen sääntökirjan mukaan. Tuoreessa ETLA:n ennustepäällikkö, VTT Päivi Puontin Talouspolitiikan arviointineuvostolle laatimassa taustaraportissa käydään läpi EU:n finanssipolitiikan […]