24.1:Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee tuoreen raporttinsa

Tällä kertaa raportin erityishuomio on työllisyyspolitiikassa ja palkanmuodostusjärjestelmässä. Raportin julkaisun yhteydessä järjestetään kaikille avoin seminaari. Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee 24.1. vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta ja julkisen talouden kestävyydestä. Raportti julkaistaan arviointineuvoston verkkosivuilla tiistaina 24.1. klo 12.00. Arviointineuvoston puheenjohtaja, prof. Roope Uusitalo esittelee samaan aikaan raportin pääkohdat medialle suunnatussa tilaisuudessa. Talouspolitiikan arviointineuvosto järjestää raportin julkaisun yhteyteen […]

Talouspolitiikan arviointineuvostoon uusi pääsihteeri ja tutkija

Talouspolitiikan arviointineuvoston uudeksi pääsihteeriksi on nimitetty KTT Seppo Orjasniemi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2017. Orjasniemi siirtyy arviointineuvostoon valtiontalouden tarkastusvirastosta, jossa hän on toiminut finanssipolitiikan valvonnan tehtävissä. Hän on aiemmin työskennellyt Suomen Pankissa, jossa hän osallistui muun muassa Suomen Pankin makrotaloudellisen mallin kehittämiseen. Talouspolitiikan arviointineuvoston sihteeristöön nimitettiin myös tutkijaksi KTM Allan Seuri. Hän valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistossa […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto: hallitus lipsuu finanssipolitiikan linjaltaan

Hallitus ei ole saavuttamassa hallitusohjelmassa listaamiaan tavoitteita, toteaa talouspolitiikan arviointineuvosto tänään valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossa. Julkisen sektorin alijäämä kasvaa vuonna 2017. Rakenteellisen alijäämän muutoksella mitattuna finanssipolitiikka on elvyttävää, vaikka hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi finanssipolitiikkaa pitäisi asteittain kiristää. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan koko julkisen sektorin alijäämä on 1,2 prosenttia BKT:sta vielä vuonna 2020. Julkisen talouden suunnitelmassaan hallitus asetti […]

Talouspolitiikan arviointineuvostoon uusia jäseniä

[VM 11.2.2016 Tiedote] Valtiovarainministeriö on nimittänyt talouspolitiikan arviointineuvoston uudeksi jäseneksi professori Anneli Anttosen Tampereen yliopistosta. Professori Jukka Pirttilä Tampereen yliopistosta nimitettiin neuvostoon vuoden ajaksi. Professori Anttonen korvaa neuvostossa professori Liisa Laakson, joka valittiin Tampereen yliopiston rehtoriksi. Anttonen aloittaa neuvostossa huhtikuun alussa ja jatkaa toimikauden loppuun asti eli maaliskuun 2019 loppuun saakka. Professori Pirttilä nimitettiin neuvoston […]

Talouspolitiikan arviointineuvosto pitää julkisen talouden sopeutuksen mitoitusta ja aikataulua oikeansuuntaisena, mutta arvostelee finanssipolitiikan tavoitteenasettelua

Hallituksen finanssipolitiikka on asteittain kiristävää ja leikkaa julkisia menoja vajaalla neljällä miljardilla eurolla hallituskauden aikana. Finanssipolitiikan kiristäminen heikentää talouskasvua, mutta on välttämätöntä, koska julkiset menot ja tulot eivät ole tasapainossa pitkällä aikavälillä. Menoleikkausten jälkeenkin julkisen talouden ennustetaan olevan selvästi alijäämäinen hallituskauden lopulla, eikä keskipitkän aikavälin finanssipoliittisia tavoitteita todennäköisesti tulla saavuttamaan. Finanssipolitiikan liikkumavara on hyvin pieni. […]